Rede de Actores

por Administrator Luns, 24 Outubro 2011 09:42

A rede de actores de Galicia Saudable está formada por institucións, organizacións, empresas e outras entidades que se adheriron ao Plan asinando a Declaración de Galicia Saudable, contribuíndo á divulgación da súa mensaxe e formando parte dun movemento e dunha rede na que traballamos conxuntamente por conseguir unha Galicia más activa e saudable.

Actualmente, o 90,16% dos concellos galegos están adheridos a Galicia Saudable, implicándose na promoción da actividade física saudable. Por provincias, A Coruña conta con 84 concellos adheridos (só restan 10 dos 94 totais). En número de adhesións séguenlles Ourense (80 adheridos dun total de 92 concellos), Lugo (con 66 adheridos e tan só un concello que non pertence ao plan) e, por último, Pontevedra (54 adheridos dun total de 62 concellos). Así, o Plan Galicia Saudable conta con 284 concellos adheridos dun total de 315 en toda a comunidade. A seguinte táboa recolle estes datos de maneira esquemática:

alt 


Por outra banda, e non só referíndonos aos concellos, o Plan Galicia Saudable conta cun total de 441 adhesións. Como se indicou antes, 284 corresponden a concellos da comunidades. Pero tamén hai que ter en conta que promoven a filosofía activa e saudable 7 medios de comunicación, 26 empresas, 26 federacións deportivas, as 3 deputacións provinciais, a FEGAMP, as 3 universidades galegas, 6 expertos e mancomunidades e outras 85 formacións de moi variada índole.

alt