A falta de actividade física ou o sedentarismo é xa o cuarto factor de risco de mortalidade global, só por detrás da hipertensión, o consumo de tabaco e os niveis elevados de azucre en sangue, segundo datos da Organización Mundial da Saúde (OMS), que estima que o 6 por cento de todas as mortes anuais, uns 3,2 millóns de falecementos, se producen por non ser suficientemente activos. 

Así o asegura este organismo de Nacións Unidas, que lamenta que o sedentarismo estea aumentando en moitos países e, con isto, o risco de desenvolver enfermidades non transmisibles como as enfermidades cardiovasculares, o cancro ou a diabetes. 

Non obstante, é a principal causa do 21-25 por cento dos casos de cancro de mama e colorrectal, do 27 por cento dos casos de diabetes e do 30 por cento das enfermidades do corazón. 

En concreto, a OMS establece que unha persoa adulta debe ter polo menos 150 minutos semanais de actividade física moderada, considerando como tal calquera movemento corporal que require un gasto de enerxía, e inclúe tanto as actividades que se podan realizar durante a xornada laboral, o ocio, actividades do fogar, viaxes, etcétera. No caso dos nenos e adolescentes, a recomendación amplíase a polo menos 60 minutos de actividade física diaria. 

Deste xeito, e con independencia da cantidade de actividade física que se realice e da súa intensidade, pódese mellorar a capacidade muscular e cardiorrespiratoria, a saúde ósea, o risco de hipertensión, o risco de caídas e de fracturas, etcétera. 

O problema, sinalan, é que actualmente o 31 por cento das persoas de máis de 15 anos non son suficientemente activos (28% no caso dos homes e o 34% das mulleres), segundo datos de 2008. 

Cando os datos se centran só en países de altos ingresos, a porcentaxe de sedentarismo ou inactividade aumenta ata o 41 por cento dos homes e o 48 por cento das mulleres, o dobre que nos países menos desenvolvidos (18% dos homes, 21% das mulleres).

E as consecuencias desta inactividade tradúcese nun maior risco de morte. Segundo a OMS, de ter polo menos 30 minutos de actividade física moderada case todos os días a non ter nada, o risco de mortalidade aumenta entre un 20 e 30 por cento. 

Para combater estas deficiencias, o ano pasado os Estados Membros da OMS acordaron reducir as taxas de sedentarismo nun 10 por cento de cara a 2025, principalmente fomentando a actividade física no ámbito educativo e laboral, mediante máis e mellores instalacións deportivas e promovendo o acceso a medios de transporte máis activos como a bicicleta. 

Non obstante, lamentan que só o 80 por cento destes países desenvolveran políticas ou plans de actuación para logralo, dos cales só a metade (56%) os puxeron en marcha. Entre eles está o Plan Galego para o Fomento da Actividade Física Galicia Saudable. 

Fonte: Europa Press
Publicado en Novas
A práctica deportiva é positiva para os adolescentes e un novo estudo suxire que unha ou dúas horas por día de deporte sería óptimo para o seu benestar. Os autores observaron que os adolescentes tendían a estar peor se practicaban algún deporte durante apenas un par de horas por semana ou tres horas por día ou máis. 

"O adestramento excesivo non só inflúe negativamente no organismo, senón tamén no cerebro, as emocións, o pensamento e ánimo. Os mecanismos físicos da alta e a baixa actividade quizais non sexan os mesmos, pero os resultados si o serían", dixo o autor principal, o doutor Arnaud Merglen, do Hospital para Nenos Enfermos da Universidade de Toronto, Ontario. O estudo realizouse na Facultade de Medicina da Universidade de Lausana, Suíza.

Os CDC de Estados Unidos recomendan polo menos unha hora diaria de exercicio ata os 18 anos. O equipo de Merglen entrevistou a 1.245 adolescentes suízos de entre 16 e 20 anos sobre canto tempo practicaban un deporte por semana, entre outras preguntas. Ademais, os participantes responderon unha enquisa breve sobre benestar, que se avaliou cunha escala de cero a 25 puntos (
O equipo organizou os adolescentes en catro grupos, segundo o nivel semanal de práctica deportiva: baixo (0-3,5 horas), promedio (3,6-10,5 horas), alto (10,6-17,5 horas) e moi alto (más de 17,5 horas).

O 19 por cento dos 438 adolescentes que menos horas dedicaban ao deporte e o 18 por cento dos 60 que máis horas facían deporte responderon que non adoitaban sentirse alegres, relaxados e con enerxía, comparado co 9 por cento dos 517 adolescentes cun nivel promedio de práctica deportiva semanal e o 4 por cento dos 230 participantes cun nivel semanal alto de práctica deportiva.

"Aínda que duplicar o tempo semanal recomendado para a práctica deportiva a 14 horas parecería bo para a saúde mental e física dos adolescentes, ir máis alá sería máis arriscado", dixo Merglen.

O estudio, publicado en Archives of Disease in Childhood, non proba que o exercicio causara sentimentos de baixo benestar, senón que só suxire unha correlación. Weiss Kelly sinalou que os deportes poden ser estresantes para os atletas de elite xuvenís que adestran durante horas. Ese estrés, polo menos en parte, débese máis á presión que xeran os adestradores e os pais que á cantidade de horas de práctica.

"Os pais teñen que escoitar os seus fillos sobre que actividades físicas desexan e apoialos na súa elección, xa que algúns estudos sobre estrés e deporte demostraran que se os nenos son os que realmente elixen a actividade e canto tempo lle dedican, non se estresan", dixo Weiss Kelly.

Fonte: MedlinePlus
Publicado en Novas
Luns, 15 Marzo 2010 14:23

Adolescentes con risco cardiovascular

O 40% dos mozos podería sufrir problemas cardiovasculares na etapa adulta motivado polo sedentarismo

O número de mozos con problemas de obesidade crece de maneira continua e con iso o número de adolescentes con risco de enfermidade cardiovascular. É previsible que cada vez sexan máis quen estean nesta situación e sufran na etapa adulta este tipo de problemas, a pesar de que varios programas dedicados á promoción do deporte na etapa infantil e na adolescencia tentan reducir as cifras. O sedentarismo xoga un papel moito máis importante do que se pensaba até agora: as horas de lecer sedentario son as que máis inflúen no incremento do risco cardiovascular, con independencia da actividade física que se realice.

Fonte:http://www.consumer.es/web/es/salud/prevencion/2010/03/15/191704.php

Publicado en Novas

Os profesionais das ciencias do deporte e a Asociación Española de Pediatría recomendaron hoxe aumentar polo menos nunha hora á semana a materia de educación física nos centros educativos ao considerar que preto do 40% dos adolescentes non practica ningún tipo de deporte e tan só un 10% realiza 60 minutos diarios de exercicio.

Fonte: http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/2487100/09/10/Los-pediatras-piden-mas-horas-de-educacion-fisica-en-los-colegios.html

Publicado en Novas

Onte presentouse no Consello Superior de Deportes os avances no "Estudo sobre hábitos deportivos da poboación escolar en España". Este estudo pioneiro en España ten como obxectivo definir políticas que fomenten a práctica de actividade física entre os nenos.Na investigación participarán 20.000 alumnos de entre 6 e 18 anos de 455 centros educativos repartidos por todo o territorio nacional. A súa posta en marcha dará resposta á necesidade de contar con información obxectiva sobre hábitos deportivos da poboación escolar, a partir de datos cuantitativos e representativos que permitan obter información de base para a definición de políticas públicas.

O estudo, enmarcado no Plan Integral para a Actividade Física e o Deporte impulsado polo CSD e no Plan de Fomento da Actividade Física de Fundación Alimentum, é unha das actuacións recollidas no convenio de colaboración 2010 subscrito polas tres entidades para fomentar entre a poboación estilos e hábitos de vida activos, informando e formando sobre asuntos relacionados coa Actividade Física e a Alimentación, en beneficio da calidade de vida e diminuír a tendencia ao aumento do sedentarismo na nosa sociedade.

Para levar a cabo o estudo definiuse un cuestionario online, a realizar polos 20.000 alumnos baixo a supervisión dun profesor ou responsable de cada escola, que recollerá o índice de práctica físico-deportiva da poboación escolar española a partir de sinxelas cuestións relacionadas coa actividade deportiva. A nivel persoal terá en conta as características da persoa e da unidade familiar que poidan influír na realización de deporte como a idade, o sexo e a práctica de actividade física dos seus familiares. Desde o punto de vista escolar, analizaranse a estrutura e funcionamento do seu centro, o plan deportivo que ten ou as actividades deportivas que oferta. A nivel territorial tamén se estudará a política deportiva e a tradición das Comunidades Autónomas de procedencia.

Este estudo xunto á "Enquisa sobre Hábitos Deportivos en España 2010" permitirá facer unha completa radiografía sobre a práctica de exercicio físico en nenos e adolescentes.

Publicado en Novas

A saúde dos mozos está fortemente vinculada co seu éxito académico e o éxito académico dos mozos está estreitamente relacionado coa súa saúde, sendo unha tarefa fundamental das institucións escolares axudar aos estudantes a manterse saudables.

Comportamentos que pon en risco a saúde como o consumo de sustancias, a violencia e a falta de actividade física están fortemente vinculados co fracaso académico e frecuentemente afectan á asistencia á escola, ás cualificacións, e á capacidade de prestar atención en clase.

Baixo esta premisa o Centro para o control e a prevención de enfermidades (CDC) recomenda a "Coordinated School Health" (CSH) como un enfoque para mellorar a saúde e a aprendizaxe dos estudantes. Algunhas investigacións demostraron que os programas de saúde escolares poden axudar a reducir as condutas que pon en risco a saúde dos adolescentes e, ao mesmo tempo, ter un impacto positivo no rendemento académico. Estes programas de saúde escolar ten catro obxectivos interdependientes e interrelacionados para a mellora da saúde dos estudantes: mellorar as habilidades, as actitudes e o coñecemento sobre a saúde, mellorar os comportamentos relacionados coa saúde, mellorar o rendemento académico e mellorar aspectos da contorna social.

Os fundamentos e obxectivos do programa CSH pódense consultar na páxina web (en inglés) onde se ofrecen estratexias crave para seguir nas escolas.

Publicado en Novas