Xa coñecemos a certeza científica de que o sedentarismo fomenta a obesidade, coas súas posteriores consecuencias sobre a saúde. Agora, unha investigación liderada pola Universidade de Zaragoza (Unizar) e a de São Paulo (Brasil) revela a relación entre o hábito de pasar horas sentados na casa e o maior risco de desenvolver hipertensión.

"O traballo amosa o número de novos casos de hipertensión e a conexión entre a actividade física e diversas condutas sedentarias co risco de tensión alta en nenos europeos", explica a Sinc Augusto César F. de Moraes, investigador brasileiro que colabora co grupo da Unizar e autor principal do artigo.

Os científicos baseáronse en datos do estudo sobre a Identificación e prevención dos efectos inducidos na saúde da dieta e o estilo de vida en nenos (IDEFICS), recollidos durante dous anos en 5.221 nenos de 8 países europeos (España, Alemaña, Hungría, Italia, Chipre, Estonia, Suecia e Bélxica), cuxa idade inicial foi de 2 a 10 anos.

Os resultados, publicados recentemente no International Journal of Cardiology, mostran que durante os dous anos analizados a incidencia acumulada de hipertensión nesta poboación é alta: 110 de cada 1.000. "A hipertensión pode provocar problemas cardiovasculares na idade adulta. Por exemplo, aumenta o risco de enfermidade isquémica do corazón", engade F. de Moraes.

Os autores afirman que os nenos que se manteñen sedentarios máis de dúas horas ao día, diante da televisión, os ordenadores e os videoxogos, corren un risco un 30% maior de desenvolver hipertensión. "As cifras resultan preocupantes, xa que as condutas sedentarias son habituais na infancia e, posteriormente, durante a idade adulta", apunta.

Entre as enfermidades non transmisibles, a hipertensión ten unha alta incidencia en adultos. Diversos estudos demostraron que os niveis de presión arterial na infancia e a adolescencia impactan enormemente no desenvolvemento de hipertensión na idade adulta.

Os expertos recomendan que os mozos realicen actividade física durante máis de 60 minutos ao día, e aconsellan que as actividades sedentarias non superen as dúas horas diarias. De feito, os investigadores observaron que non realizar actividade física unha hora ao día aumenta o risco de hipertensión nun 50%. "A evidencia científica indica que a actividade física é un potente vasodilatador. Por iso, aumenta a taxa de osixenación do corazón e, á súa vez, diminúe a presión arterial", conclúe F. de Moraes.

Fonte: 20minutos.es

Publicado en Novas

A Subdirección Xeral de Deporte e Saúde do CSD elaborou a Guía clínica de avaliación cardiovascular previa á práctica deportiva en idades pediátricas. Pretende ser unha ferramenta básica para a protección da saúde da xente nova deportista mediante a detección precoz de cardiopatías.

O obxectivo principal deste documento é proporcionar información relevante e uniforme a fin de diminuíra variabilidade do recoñecemento cardiovascular predeportivo e mellorar a detección de patoloxía cardíaca de risco para a práctica deportiva. Ademais, facilítase información para as familias e recomendacións de práctica deportiva para os nenos e adolescentes portadores de cardiopatías.

Está dirixida a todos os profesionais sanitarios que desenvolven o seu labor asistencial, tanto en centros de atención primaria coma en centros especializados onde se ofertan servizos médicos deportivos. Na súa elaboración participou un prestixioso equipo pluridisciplinar de profesionais da saúde, con experiencia nos diferentes aspectos e patoloxías. Para a súa creación axuntouse a experiencia adquirida polos médicos especialistas (cardiólogos, pediatras, médicos do deporte) e recolleuse a gran maioría das recomendacións oficiais dos organismos de referencia e as obras especializas na materia.

Este manual pretende ser unha ferramenta de uso frecuente, que proporcione esquemas, táboas, figuras, informes e cuestionarios orientados a facilitar a tarefa dos diferentes profesionais sanitarios ante situacións habituais da clínica diaria cunha abordaxe eminentemente práctica dos problemas que acontecen durante a avaliación cardiovascular previa á práctica deportiva na idade pediátrica.

O recoñecemento cardiovascular predeportivo en nenos e adolescentes no noso país realízase actualmente en diversos centros (atención primaria, atención especializada, servizos médicos deportivos, centros deportivos públicos e privados) e coa implicación de diversos profesionais (pediatras xerais, médicos de familia, médicos especialistas en medicina deportiva, cardiólogos, cardiólogos pediátricos). Isto, unido á inexistencia dunha normativa común, motiva inevitablemente unha gran variabilidade na práctica clínica.

Para un dos autores do documento, David Crespo, esta iniciativa parte dunha necesidade:"Protexer a saúde dos mozos deportistas mediante a detección precoz de enfermidades cardiovasculares que poidan supoñer un risco vital durante a práctica deportiva". 

Podes descargar a guía completa ao final deste artigo.

Fonte: Munideporte.com

Publicado en Novas

A Universidade St. George de Londres publicou un estudo sobre a realización de exercicio dos maiores. Determina que a práctica aumenta se llo aconsellan os especialistas en Atención Primaria.

Está demostrado que as personas maiores que realizan regularmente exercicio físico teñen menos problemas asociados ao envellecemento: posúen mellor potenciación muscular, diminuíndo o risco de caídas  e melloran a súa actividade cardiaca e vascular. Este traballo pon de manifesto que unha intervención de coidados, proporcionados por unha enfermeira de Atención Primaria, pode aumentar a actividade física dos maiores.

Para avaliar a seguridade, aceptabilidade e eficacia desta intervención, os autores analizaron a 298 persoas, de 60 a 75 anos de idade, e asignáronlle ao azar a recibir atención estándar ou unha intervención dirixida a aumentar a actividade física. A intervención incluíu catro consultas sobre exercicio proporcionadas por unha enfermeira de Atención Primaria de máis de tres meses, que ofreceron aos participantes un plan individualizado de exercicio, un podómetro e un acelerómetro con retroalimentación.

Os participantes debían elaborar un diario sobre a actividade física e usar o podómetro, que lels proporcionou unha retroalimentación inmediata cun reconto de pasos. Aos tres meses e outra vez aos 12 meses, pidíuselle aos grupos de intervención e control que facilitaran os acelerómetros aos investigadores para medir obxectivamente a intensidade e duración da actividade física.

Aos tres meses, a media de pasos contabilizados ao día no grupo de intervención foi de 1.037 pasos máis que o grupo control e os participantes  pasaron 63 minutos máis por semana en sesións de exercicio entre moderado e intenso de dez minutos ou máis de duración. Aos 12 meses, esas diferenzas foron de 609 pasos por día e 40 minutos por semana.

Este nivel de aumento da actividade física estímase que diminúe o risco de enfermidades do corazón e a diabetes tipo 2 nun 5,5 e un 9,1%, respectivamente. Por outro lado, os efectos adversos, como caídas ou lesións, foron similares en ambos grupos.

Aínda que os achados suxiren que esta intervención podería proporcionar unha forma eficaz de aumentar a actividade física e, polo tanto, a saúde nos adultos maiores, necesítanse ensaios adicionais para distinguir que aspectos da intervención foron máis efectivos. Ademais, deberíase investigar se esta será efectiva en poboaciones máis socioeconomicamente diversas e determinar os custos de implementación dun programa coma este nunha escala maior. 

Fonte: Munideporte

Publicado en Novas
Xoves, 26 Febreiro 2015 06:38

Exercicio contra o cansazo

Realizar exercicio físico e levar a cabo actividades gratificantes aínda que ao principio custo un pouco, xunto a aceptar a axuda dos demais e a ter unha actitude positiva, son algúns dos consellos que poden servir ás persoas diagnosticadas de cancro a sobrelevar o cansazo que lles produce esta enfermidade. A fatiga é unha das manifestacións máis frecuentes e que máis preocupa aos pacientes oncolóxicos, xa que a sofren oito de cada dez con cancro en tratamento con quimioterapia ou radioterapia.

O cancro e o seu tratamento provoca nos que o padecen unha debilidade xeneralizada. Desde a Fundación Grupo IMO (Instituto Madrileño de Oncoloxía), e co decálogo Actívate polo cancro, perséguese que os que se enfrontan aos problemas físicos e psicolóxicos asociados ao cancro vaian máis alá do diagnóstico e leven unha vida activa para que poidan volver con máis facilidade a súa rutina habitual e eviten o sedentarismo. A idea é ofrecer consellos para minimizar o cansazo durante a enfermidade e os tratamentos porque a fatiga "non é algo tan raro nin tan anormal e non desaparece tan facilmente coma cando estamos sans", apunta a directora desta fundación, Carmen Yélamos.

Neste cansazo, moi frecuente, pero pouco diagnosticado, vense involucrados factores que interrelacionan entre eles, coma o tipo e estadio de tumor, a clase e duración do tratamento oncolóxico ou as características do propio paciente. "Unha cascada de respostas orgánicas nas que se ven implicados os nosos sistemas inmunitario, neuroendocrino e central, que dan lugar a esta fatiga", explica María Ángeles Gajete, especialista en Oncoloxía Médica do Grupo IMO. O medo a cansarse é o único que impide que os pacientes intenten facer a vida "o máis normal posible", como comenta unha das pacientes, Virginia Arrate, que insta a "normalizar" a enfermidade do cancro. "Non podo e enriba non me centro" é unha sensación repetida en todos os casos.

Un efecto secundario que xera factores psicolóxicos coma os problemas do sono, ansiedade ou baixo estado de ánimo, que xogan un papel importante no mantemento da fatiga. Ana Sanz, psicooncóloga da Fundación Grupo IMO considera que "o cansazo que poden experimentar estes pacientes adoita levar un abandono de actividades, a veces illamento social e por tanto un malestar emocional continuo".

Para non deixar que a fatiga domine a vida diaria do paciente con cancro é necesario repoñer forzas físicas, cognitivas e emocionais a través da actividade e o exercicio físico, onde o máis difícil é comezar. A pesar do descanso, esta sensación de cansazo non desaparece. Todo o contrario, a falta de actividade e exercicio físico potencian esta percepción, creando un círculo vicioso entre a fatiga e a vida activa. Ao 30 por cento dos pacientes con cancro cústalles seguir coa súa vida diaria. A única forma de saír deste estado de fatiga continua é con movemento e exercicio constantes, aínda que o primeiro paso é "ter unha mente positiva", segundo engade Virginia.

Para non quedar parado ante a fatiga, recoméndaselles a estes pacientes manter as actividades aínda que o ritmo sexa menor, facer exercicio de forma regular e moderada, non culparse pola situación e pedir e aceptar a axuda dos demais. A pesar da fatiga e o decaemento, débese de ter unha actitude positiva. Os ensaios clínicos evidenciaron unha influencia positiva do exercicio físico fronte ao cansazo, "reducíndoo un 35 por cento e mellorando nun 30 por cento a vitalidade en pacientes con cancro", segundo datos achegados por Natacha Bolaños, especialista en rehabilitación oncolóxica de Grupo Español de Pacientes con Cancro (Gepac). Débese ser constante, xa que a fatiga persiste aínda meses despois de acabar o tratamento.

Fonte: www.larazon.es

Publicado en Novas

Europa contará cunha red de ciclovías de longa distancia, que conectará e unirá todo o continente. O proxecto recibe o nome de EuroVelo, e espérase que estea completo para 2020. En total, abarcará unha distancia de 70.000 km.

EuroVelo é un proxecto da Federación Europea de Ciclistas (ECF, polas súas siglas en inglés) que ten o obxectivo de fomentar o uso de bicicletas e o turismo sostible. Ao mesmo tempo, promove os lugares icónicos e as actividades típicas de cada cidade.

Estímase que a iniciativa estea completa para 2020. Nese abo, acadará unha lonxitude de 70.000 km e unirá 43 países. Moitas das rutas que xa están construídas teñen unha temática que as distingue. As rutas 3 e 5, por exemplo, seguen o camiño dos antigos peregrinos. A 2 vincula algunhas das grandes cidades capitais europeas. A 23, chamada "Cortina de ferro", percorre o límite que dividiu o continente entre este e oeste por medio século. Esta é a máis longa do percorrido, con 10.400 km.

O proxecto comezou a idearse en 1995. O plan orixinal era crear 12 ciclovías de longa distancia. Desde 2007, a ECF asumiu a coordinación da iniciativa, que se volveu máis ambiciosa e obtivo un maior recoñecemento internacional.

No sitio web de EuroVelo poderás encontrar información sobre as rutas que xa están listas, aquelas que están en construción e as que apenas son un plan. Xunto co mapa, poderás descubrir os puntos de interese de cada lugar. ¿Sabías que unha das rutas chega ata Santiago de Compostela? Aquí podes observar todo o mapa de vías: http://www.eurovelo.com/en/eurovelos.

Fonte: www.labioguia.com

Publicado en Novas

A saúde do adulto seméntase, en gran medida, na infancia. A presenza de factores psicosociais positivos durante a infancia e a xuventude, dos 3 aos 18 anos, aumenta o índice de saúde cardiovascular na idade adulta. Asegúrao un estudo realizado en Finlandia e que se publica na revista Circulation.

Esta investigación conclúe que os nenos e adolescentes que tiñan maior presenza destes factores favorables (contorna socioeconómica, a contorna emocional, os hábitos saudables dos pais, a ausencia de posibles acontecementos estresantes, a capacidade de autorregulación do neno e a súa adaptación social) durante a infancia tamén tiñan un 35% máis de probabilidades de ter unha boa saúde cardiovascular na idade adulta en comparación cos que presentaron menos factores favorables.

O estudo contou cun total de 1.089 participantes de idade comprendida entre os tres e os dezaoito anos. Os investigadores rexistraron os niveis de certos indicadores de risco cardiovascular (índice de masa corporal, presión arterial e colesterol) e, mediante un exhaustivo test, a presenza de distintos factores psicosociais favorables. Vinte e sete anos máis tarde, cando os participantes se encontraban entre os 30 e os 45 anos de idade, os investigadores avaliaron o estado de saúde cardiovascular de todos eles mediante distintos indicadores de risco (o índice de masa corporal, a práctica de actividade física semanal, o tabaquismo, a dieta equilibrada e os niveis de presión arterial, de colesterol e de glicosa en sangue).

Tras a análise dos resultados observouse que unha maior exposición a factores psicosociais positivos asóciase a un 14% máis de probabilidades de manter un índice de masa corporal (IMC) normal, a un 12% máis de probabilidades de non ser fumador e a un 11% máis de probabilidades de manter uns niveis de glicosa correctos na idade adulta. Ademais, dos factores psicosociais específicos, unha contorna socioeconómica favorable e unha maior capacidade de autorregulación por parte do neno, son os factores que achegan un maior beneficio á saúde cardiovascular na idade adulta.

A Fundación Española do Corazón (FEC) recorda que un 60% dos hábitos de vida adquírense na infancia e que o traballo preventivo en idades temperás é fundamental para lograr reducir o impacto e a gravidade das enfermidades cardiovasculares. "Resulta vital facer énfase sobre a prevención cardiovascular desde as escolas", asegura Leandro Plaza, presidente da FEC.

"Hai que priorizar a importancia dunha alimentación cardiosaudable e da práctica periódica de actividade física para abordar, desde a infancia, problemas de saúde como a obesidade e o sedentarismo", explica o doutor. E engade: "A adopción de hábitos saudables e os consellos sobre prevención deberían ser tan importantes como calquera outra materia".

O presidente da Fundación Española do Corazón recorda que "son moitos os nenos e nenas que almorzan e comen no seu centro escolar. Por iso, é o momento e o lugar perfecto para inculcar a importancia dunha alimentación cardiosaudable, entre outros". Por isto, suxire que, "estas comidas deberían estar revisadas por nutricionistas, capaces de planificar unha dieta sa e equilibrada que inculque aos nenos unha alimentación correcta e saudable".

Fonte: 20minutos.es

Publicado en Novas
A IV Carreira Pedestre de Camariñas será a encargada de abrir a segunda edición do Circuíto de Carreiras Populares "Correndo pola Costa da Morte", que se celebrará ao longo de todo o 2015. A primeira destas probas celebrarase no Concello de Camariñas o vindeiro 8 de marzo.

A ideloxía da IV Carreira Pedestre de Camariñas é a mesma que a do Circuíto de Carreiras Populares "Correndo pola Costa da Morte": ten por obxectivo fomentar a práctica de actividade física e deportiva como medio para alcanzar unha vida máis saudable. Nesta competición poden participar todas aquelas persoas que o desexen, tanto nenos/as como adultos (dende os 3 anos).

As posibilidades de participación son fundamentalmente dúas:

- Corredores de carreiras: son aqueles deportistas (adultos e menores de idade) que se inscriben nunha ou en varias das probas das que se compón o circuíto pero que non participan na competición do circuíto. Deberán facer unha inscrición por cada unha das probas nas que desexen participar.

- Corredores de circuíto (5K Contra o Cancro e 10K): son deportistas (adultos) que se inscriben co obxectivo de completar un mínimo de seis probas do circuíto na modalidade de 5K Contra o Cancro ou 10K. Estes atletas entran na clasificación particular das probas nas que participan e tamén na clasificación xeral do circuíto. Deberán facer unha única inscrición e correr obrigatoriamente con chip.

Unha das novidades da segunda edición do circuíto é que este ano na carreira 5K colabora coa Asociación Provincial Contra o Cancro. Deste xeito todo o que se recade coas inscricións desta proba irá destinado a ese fin e será entregado a dita asociación cando remate o circuíto, na gala de entrega de trofeos. Ademais, todas aquelas persoas que desexen colaborar sen participar nas competicións poderán facelo inscribíndose no apartado Fila 0 que aparecerá na web www.championchipnorte.com, dentro de cada unha das probas que compoñen o circuíto.

O calendario de carreiras componse das seguintes datas:
- 8 de marzo: IV Carreira Pedestre Concello de Camariñas
- 26 de abril:  IV Carreira Pedestre Concello de Vimianzo
- 23 de maio: I Carreira Pedestre Concello de Dumbría
- 6 de xuño: II Carreira Pedestre Concello de Zas
- 27 de xuño: I Carreira Pedestre Concello de Cee
- 29 de agosto: XXIV Carreira das Areas Concello de Carnota
- 27 de setembro: XIV Carreira Pedestre Vila de Corcubión
- 18 de outubro: II Carreira Popular Concello de Fisterra
- 22 de novembro: II Carreira Pedestre Concello de Muxía

As inscricións poderán facerse a través da páxina web www.championchipnorte.com. Para a primeira das probas a data límite é o mércores 4 de marzo ata as 23.59 horas. 

Os interesados en acadar máis información para a IV Carreira Pedestre Concello de Camariñas poden facelo a través da web www.camarinas.net ou no correo electrónico Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo .
Publicado en Novas
O Plan Galicia Saudable pon en marcha "Móvete pola túa saúde!", unha campaña coa que quere concienciar á poboación galega da importancia de realizar actividade física para gozar dunha boa saúde. Así, en centros escolares, centros de saúde ou concellos, entre outros organismos, divulgaranse unha serie de recomendacións que promoven levar un estilo de vida activo. 

Dividido en grupos de idade, Galicia Saudable pon á disposición de organismos públicos, empresas privadas, asociacións, colectivos... unha serie de carteis e guías de recomendacións que se poden descargar desde esta mesma web. Hai recomendacións para nenos, adolescentes, adultos e maiores, así coma unha serie de consellos para practicar actividade física en familia ou trucos para ser persoas máis activas no traballo. 

Estes manuais podes atopalos en "Guías" da nosa sección "Biblioteca". Se non, tamén podes descargar os carteis e as recomendacións na seguinte ligazón: Carteis e recomendacións da campaña "Móvete pola túa saúde!"
Publicado en Novas

Correr pode ser mellor en pequenas cantidades, segundo conclúe un estudo que se vén de publicar en Journal of the American College of Cardiology. A investigación detectou que as persoas que corren de maneira máis extenuante teñen máis propensión a morrer que os individuos que fan 'jogging' de forma máis suave.

Os investigadores observaron a 5.048 participantes sans no Copenhagen City Heart Study e preguntáronlles sobre a súa actividade, de modo que identificaron e seguiron a 1.098 corredores sans e 413 sans pero sedentarios non corredores durante 12 anos.

O estudo, que rastreou as horas de trote, a frecuencia e a percepción individual do ritmo, encontrou que os corredores enérxicos eran máis propensos a morrer que os sedentarios non corredores, mentres que os que corrían de maneira liviana tiñan taxas máis baixas de morte.

Facer 'jogging' entre 1, 2 e 4 horas á semana asociouse coa mortalidade máis baxia. As taxas de mortalidade xeral significativamente máis baixas encontráronse nos que tiñan un ritmo de trote lento ou moderado, mentres que os corredores rápidos presentaban case o mesmo risco de mortalidade que os non corredores sedentarios.

Os científicos rexistraron 28 mortes entre os corredores e 128 entre os non corredores sedentarios. En xeral, os corredores eran máis novos, cun índice de presión arterial e masa corporal máis baixo e unha menor prevalencia de tabaquismo e diabetes.

"É importante destacar que o ritmo dos corredores lentos corresponde a exercicio vigoroso e trotar de maneira extenuante é exercicio moi vigoroso", sinala Peter Schnohr, investigador do Copenhagen City Heart Study do Hospital Frederiksberg en Copenhague, Dinamarca. "Cando se realiza desde fai décadas, este nivel de actividade podería supoñer riscos para a saúde, especialmente para o sistema cardiovascular", explica.

Estes achados mostran resultados similares a estudos anteriores onde os investigadores encontraron que un incremento do exercicio moderado pode causar máis dano que ben. Así, Schnohr aconsella correr un par de veces á semana a un ritmo moderado para diminuír o risco de morte e elevar a esperanza de vida. "Calquera outra cousa non é só innecesaria senón que pode ser prexudicial", conclúe.

Fonte: lainformacion.com

Publicado en Novas

O tempo que dedicas á actividade física os nenos e os adulto do mundo enteiro está diminuíndo, o que ten consecuencias moi negativas na súa esperanza de vida, o seu estado de saúde e a súa capacidade para acadar éxitos nos estudos, a vida social e o traballo.

Nunha recente publicación, titulada Educación Física de Calidade, Guía para os Responsables Políticos, a UNESCO insta aos gobernos e os planificadores dos sistemas educativos a investir a tendencia negativa existente neste ámbito, que a Organización Mundial da Saúde (OMS) cualificou de verdadeira epidemia, xa que cada ano causa a morte duns 3,2 millóns de persoas, isto é, unha cifra dúas veces maior que as defuncións ocasionadas pola sida no noso planeta.

A presentación desta Guía efectuouse no transcurso da reunión do Comité Intergubernamental para a Educación Física e o Deporte (CIGEPS) da UNESCO, que tivo lugar do 28 ao 30 de xaneiro en Lausana (Suíza).

A UNESCO fai un chamamento aos gobernos para que se inverta a tendencia á diminución das inversións en educación física que se viña observando durante os últimos anos en moitos países do mundo, incluídos algúns dos máis ricos. Segundo fontes de información europeas, o tempo e os recursos financeiros asignados á educación física nas escolas diminuíu progresivamente en máis da metade dos países de Europa e na rexión de América do Norte a situación a este respecto non presenta un cariz mellor.

Na recente publicación da UNESCO, preparada en colaboración con toda unha serie de organizacións internacionais e intergubernamentais, preconízase unha educación física de calidade e a formación de profesores desta disciplina, poñendo de relevo os beneficios que esta reporta aos países que invisten nela e o custo social que entraña para os países que non efectúan as inversións suficientes.

"É moito o que nos estamos xogando", estima a Directora Xeral da UNESCO, Irina Bokova. "O custo do investimento público en educación física xera dividendos moi altos no referente ao aforro en gasto de saúde e ao cumprimento dos obxectivos dos sistemas educativos. Eses dividendos superan con creces o custo de dito investimento. Está demostrado que impartir unha educación de calidade neste ámbito suscita unha actitude positiva cara as actividades físicas, reduce as posibilidades de que os mozos incorran en condutas de risco, ten repercusións positivas nos resultados académicos e proporciona unha plataforma para un ensanche da inclusión social", engade.

A Guía trata de abordar sete cuestións preocupantes que puxo de manifesto a Enquisa mundial sobre a situación da educación física levada a cabo pola UNESCO o ano pasado, a saber:
1. A diferenza persistente que se dá entre as políticas de educación física adoptadas e a súa aplicación práctica.
2. As continuas deficiencias observadas na asignación de horarios para a educación física nos currículos escolares.
3. Os problemas relacionados coa pertinencia e calidade do currículo de educación física nos programas educativos.
4. A insuficiente calidade dos programas de formación inicial para docentes.
5. A calidade e o mantemento deficientes das instalacións para actividades físicas e deportivas.
6. A persistencia dos obstáculos que impiden impartir unha educación física por igual a todos os escolares, así como o acceso de todos eles á mesma.
7. a coordinación insuficiente dos compoñentes das comunidades de pais e docentes.

Fonte: Unesco

Publicado en Novas
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seguinte > Final >>
Páxina 1 de 25