Co obxectivo de mellorar o acceso ao deporte das persoas con discapacidade física, os profesores da Facultade de Ciencias da Actividade Física e do Deporte da Universidade Politécnica de Madrid (INEF) están a levar a cabo un estudo dos hábitos deportivos de persoas con discapacidade física en España.O deporte adaptado a persoas con discapacidade achega un gran beneficio para o desenvolvemento persoal e social de quen o practican, contribúe a mellorar a súa calidade de vida e representa un importante factor de integración social. Con todo, son escasos os estudos sobre "hábitos deportivos" que acheguen ás administracións, tanto autonómicas como estatais, información para desenvolver políticas deportivas que beneficien a este sector da poboación.

Publicado en Novas

Esta enquisa sobre os hábitos deportivos dos españois, que se realiza cada cinco anos desde 1980, foi elaborada polo Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS) e financiada polo Consello Superior de Deportes (CSD) e pasouse a 8.925 persoas de entre 15 e 75 anos de idade de ambos os sexos. Na entrevista contémplanse sete aspectos: práctica deportiva, instalacións, xénero e deporte, lugares que ocupa o deporte, dopaxe, deporte como produto masivo e integración cultural e deporte.

Publicado en Novas

Onte presentouse no Consello Superior de Deportes os avances no "Estudo sobre hábitos deportivos da poboación escolar en España". Este estudo pioneiro en España ten como obxectivo definir políticas que fomenten a práctica de actividade física entre os nenos.Na investigación participarán 20.000 alumnos de entre 6 e 18 anos de 455 centros educativos repartidos por todo o territorio nacional. A súa posta en marcha dará resposta á necesidade de contar con información obxectiva sobre hábitos deportivos da poboación escolar, a partir de datos cuantitativos e representativos que permitan obter información de base para a definición de políticas públicas.

O estudo, enmarcado no Plan Integral para a Actividade Física e o Deporte impulsado polo CSD e no Plan de Fomento da Actividade Física de Fundación Alimentum, é unha das actuacións recollidas no convenio de colaboración 2010 subscrito polas tres entidades para fomentar entre a poboación estilos e hábitos de vida activos, informando e formando sobre asuntos relacionados coa Actividade Física e a Alimentación, en beneficio da calidade de vida e diminuír a tendencia ao aumento do sedentarismo na nosa sociedade.

Para levar a cabo o estudo definiuse un cuestionario online, a realizar polos 20.000 alumnos baixo a supervisión dun profesor ou responsable de cada escola, que recollerá o índice de práctica físico-deportiva da poboación escolar española a partir de sinxelas cuestións relacionadas coa actividade deportiva. A nivel persoal terá en conta as características da persoa e da unidade familiar que poidan influír na realización de deporte como a idade, o sexo e a práctica de actividade física dos seus familiares. Desde o punto de vista escolar, analizaranse a estrutura e funcionamento do seu centro, o plan deportivo que ten ou as actividades deportivas que oferta. A nivel territorial tamén se estudará a política deportiva e a tradición das Comunidades Autónomas de procedencia.

Este estudo xunto á "Enquisa sobre Hábitos Deportivos en España 2010" permitirá facer unha completa radiografía sobre a práctica de exercicio físico en nenos e adolescentes.

Publicado en Novas

O tratamento que os medios de comunicación dan á problemática da obesidade e o sobrepeso recolle cada vez máis a relación directa desta coa falta de actividade física.

Ésta é a conclusión dun informe levado a cabo pola Fundación Alimentum que analizou máis de 2.500 noticias e informacións difundidas durante 5 anos, que coinciden co cinco primeiros anos da posta en marcha da Estratexia para a Nutrición, Actividade Física e prevención da Obesidade, en prensa escrita, dixital, axencias e web de medios audiovisuais de difusión nacional, rexional ou local de carácter xeral e de medios especializados na materia, relacionadas coa problemática da obesidade, o sobrepeso e o sedentarismo.A maioría das noticias analizadas recollen o carácter multifactorial desta problemática e sinalan principalmente á suma de hábitos alimentarios inadecuados, ao escaso control por parte dos pais sobre os seus fillos e á falta de práctica regular de actividade física, cun menor número de alusións aos produtos hipercalóricos como única resposta.

Segundo o informe, as referencias a alimentos perjudiales son cada vez menores nos medios de comunicación e aumentan as informacións que sinalan a relación directa entre o aumento nos índices de obesidade e sobrepeso e a falta de actividade física de maneira regular. Así mesmo, esta análise pon de manifesto como o concepto xeral de obesidade e sobrepeso evolucionou dunha primeira preocupación social polo aumento dos índices de obesidade e sobrepeso, até consideralas hoxe enfermidades en si mesmas. Igualmente destaca o crecente interese das institucións por ser partícipes da solución a este gran problema e como cada vez se fai máis eco diso nos medios.

Para máis información http://www.fundacionalimentum.org

Publicado en Novas

Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición

O Presidente da Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición (AESAN), Roberto Sabrido, presentou os resultados da primeira enquisa nacional de inxesta dietética española.

A enquisa realizouse a 3.000 persoas con idades comprendidas entre os 18 e os 64 anos e é a primeira destas características que se realiza en España.O estudo puxo de manifesto que só o 43% da poboación enquisada consome hortalizas diariamente, os enquisados consomen máis proteínas e graxas das recomendadas e menos hidratos de carbono do debido e o 46% dos enquisados non realiza actividades deportivas.

Noticia completa picando aquí.

Publicado en Novas