O estilo de vida actual xera desequilibrios psicolóxicos relacionados co estrés, a ansiedade ou a concentración. A solución a estes problemas pode chegar desde unha práctica deportiva regular e controlada, xa que proporciona un equilibrio mental que inflúe na percepción dun benestar xeneralizado.

A práctica deportiva supón unha mellora da condición física proporcional á cantidade e calidade do exercicio que realizamos. Porén, directamente unido ao estado físico de cada persoa está o seu equilibrio mental, cuxos beneficios xerados pola actividade deportiva "non se ven, non se tocan", como sinala o psicólogo do deporte Pablo del Río.

A maior visibilidade dos resultados físicos mediante unha melloría muscular, provoca que o deporte se relacione coas persoas novas. Así a todo, os resultados psicolóxicos fan do exercicio unha actividade necesaria en calquera idade.

Practicar exercicio físico, unha nova actitude mental
Levantarse do sofá e comezar a facer exercicio permite poñer fin a unha práctica sedentaria que pode dexenerar en enfermidades coronarias ou neurovasculares. Ese primeiro paso supón para o novo deportista "un cambio no estilo de vida importante, un cambio mental", segundo afirma o doutor Miguel del Valle Soto, catedrático da Universidade de Oviedo e delegado do reitor para o Deporte e a Saúde.

Aínda que se está estudando a repercusión do exercicio físico sobre a saúde mental, o deporte actúa sobre o sistema nervios o central, estabilizando determinadas proteínas e evitando a aparición de enfermidades producidas pola ruptura "do equilibrio destas substancias", afirma Miguel del Valle.

Dentro das proteínas endóxenas xeradas polo exercicio físico, Pablo del Río destaca as endorfinas como neurotransmisores "que son capaces de xerar unha sensación de relaxación e felicidade".

Por tanto, a mellora do equilibrio mental a partir da actividade física non é unha sensación subxectiva senón un proceso fisiolóxico obxectivo.

Beneficios da práctica deportiva
Desfrutar das vantaxes físicas e psicolóxicas do deporte depende de como comeza a súa práctica. Pablo del Río recomenda antes de iniciar a actividade deportiva facer “un recoñecemento médico e unha valoración funcional”, o que permitirá realizar unha prescrición do exercicio, é dicir, adecuar o deporte ao peso, idade e características de cada persoa.

Non seguir estes consellos pode xerar lesións físicas que afectan ao noso estado psicolóxico mediante a dor e a redución de mobilidade, impedindo desfrutar de beneficios psíquicos do deporte, tales como:
- Aumento da autoestima.
- Aumenta a autoconfianza.
- Mellora a memoria.
- Maior estabilidade emocional.
- Mellor funcionamento intelectual.
- Maior independencia.

Segundo a opinión do catedrático Miguel del Valle, estes beneficios converten o exercicio físico nunha actividade que debería ser prescrita en patoloxías coma a ansiedade, a depresión ou os trastornos do sono.

A importancia do deporte na saúde mental relaciónase coa prevención e o tratamento dos desequilibrios psicolóxicos.

A práctica deportiva prevén patoloxías físicas debido á activación do sistema inmunolóxico e enfermidades dexenerativas coma o alzhéimer, xa que inflúe nunha mellor concentración. No tratamento de enfermidades, o deporte permite equilibrar as substancias cuxo desaxuste xerou a enfermidade, actuando de forma similar a un fármaco.

Fronte a estes beneficios, tanto o catedrático Miguel del Valle coma o psicólogo do deporte Pablo del Río coinciden en que os principais riscos da actividade deportiva son unha mala realización que leve a xerar lesións físicas ou a súa conversión nunha obsesión, podendo converterse nunha patoloxía coma a vigorexia.

Fonte: Axencia Efe

Publicado en Novas

Realizar actividade física durante dous minutos cada media hora ten efectos beneficiosos na saúde e o metabolismo. Así conclúe un estudo da Universidade de Otago sobre o sedentarismo prolongado e as súas consecuencias. Os investigadores afirman que se melloran os niveis de glicemia nos adultos.

O principal obxectivo deste traballo, publicado na revista científica American Journal of Clinical Nutrition, foi comparar os efectos sobre a glicemia, insulinemia e lipidemia postprandiais de tres comportamentos diferentes: un comportamento sedentario prolongado de nove horas; a realización de actividade física durante trinta minutos, seguido dun comportamento sedentario; e pausas regulares de actividade física dun minuto e 40 segundos de duración cada media hora de comportamento sedentario.

As conclusións mostran que interromper as condutas sedentarias prolongadas mediante algo menos de dous minutos de actividade física cada media hora "ten un efecto positivo na saúde", e en concreto sobre a glicemia e insulinemia postprandial en adultos sans. Por outro lado, o traballo revela que as persoas que acumulan tempo sedentario mediante períodos máis longos e ininterrompidos presentan un "peor perfil de factor de risco cardiovascular e metabólico" que aqueles cuxo total de tempo sedentario é o mesmo, pero interrómpeno regularmente con períodos de actividade física lixeira.

O estudo anima á comunidade médica a prescribir a interrupción con regularidade dos períodos sedentarios mediante breves períodos de actividade física. Ademais, propón que "as recomendacións de saúde pública suxiran romper os períodos de estar sentados cada 30 minutos como modelo complementario a unha práctica de actividade física regular".

A Organización Mundial da Saúde (OMS) recomenda a nenos e mozos de entre cinco a 17 anos, que realicen polo menos 60 minutos de actividade física de moderada a vigorosa a diario. Aconsella que se leve a cabo mediante xogos, partidos, desprazamentos, deporte, exercicio planificado e educación física a desenvolver nun contexto fundamentalmente familiar e escolar.

Para adultos de entre 18 e 64 anos, os consellos da OMS inclúen a realización de actividade física durante o tempo libre, desprazamentos físicos, actividade ocupacional derivada do labor profesional, quefaceres domésticos, xogos e partidos, deporte, etc. A estas idades, o organismo internacional recomenda realizar polo menos 150 minutos de actividade física aerobia de moderada a vigorosa á semana ou polo menos 75 minutos de actividade aerobia intensa e vigorosa á semana.

Fonte: Munideporte.com

Publicado en Novas

Os españois toman 300 calorías diarias menos que fai 20 anos aínda que, non obstante, gastan 800 menos, segundo informou o profesor da Universidade de Navarra e director do curso "Guías Alimentarias, estilos de vida saudables e promoción da Saúde", organizado pola Universidade Complutense de Madrid.

O experto destacou a importancia que teñen as guías alimentarias e as recomendacións nutricionais e esperou que ditos consellos cheguen "ao prato" porque, segundo alertou, actualmente “perdeuse" o instinto por coñecer a cantidade de alimentos que se deben comer.

"A actividade física e o balance enerxético cobrarán máis importancia nas novas guías de alimentación, dado que unha das materias pendentes de boa parte da poboación é a práctica de exercicio. Por tanto, isto e a alimentación equilibrada e variada van ser as claves das novas guías alimentarias 2015", aseverou.

Pola súa parte, a presidenta da Sociedade Española de Nutrición Comunitaria (SENC), Carmen Pérez Rodrigo, advertiu de que na loita contra o sobrepeso e a obesidade débense ter en conta "todos" os factores que inflúen no seu desenvolvemento e deben ser atendidos a través dunha formulación "ampla" que centre os esforzos na promoción da actividade física, a educación en Nutrición e os hábitos de vida saudables.

Auga como nutrinte
Finalmente, os experto abordaron a importancia da auga como nutrinte e recordaron que o organismo "non a almacena", polo que é importante que a cantidade que se perde diariamente se restitúa mediante a inxestión de auga e outros líquidos e alimentos de forma "periódica e rutineira".

De feito, proseguen, manter unha correcta hidratación é "especialmente relevante" cando se realizan tarefas intelectuais ou que requiran a atención e estado de alerta das persoas.

E é que, segundo resolveu, unha deficiencia do un por cento do peso corporal relacionouse cunha diminución do rendemento físico, mentres que unha deshidratación do 2 por cento pode afectar xa ao rendemento intelectual.

Fonte: Europa Press

Publicado en Novas

O sedentarismo vai unido coa saúde e a televisión é un aliado do sedentarismo. De feito, os adultos que ven a televisión durante máis de tres horas ao día poden duplicar o risco de morte prematura en comparación cos que a ven menos. Asegúrao un estudo da Universidade de Navarra, cuxos resultados son consistentes cunha serie de estudos anteriores que suxerían que o tempo dedicado a ver a televisión está relacionado coa mortalidade.

O autor principal deste traballo, Miguel A. Martínez-González, asegura que "ver a televisión é unha conduta sedentaria importante e hai unha tendencia crecente cara todos os comportamentos sedentarios (...) e, no noso caso, puidemos comprobar que este efecto adverso está presente a igualdade de exposición a outros factores de risco de mortalidade".

Os investigadores avaliaron a 13.284 graduados novos e inicialmente sans (de 37 anos de idade media, 60% mulleres) do proxecto Seguimento Universidade de Navarra (SUN) para determinar a asociación entre tres tipos de condutas sedentarias (o tempo de ver televisión, tempo no ordenador e tempo de condución) e o risco de morte por todas as causas.

Os participantes foron seguidos durante unha media de 8,2 anos e durante este período notificáronse un total de 97 mortes: 19 por causas cardiovasculares, 46 por cancro e 32 por outras causas.

Ao comparar estes falecementos coas condutas sedentarias, viron que o risco de morte foi dúas veces maior para os participantes que vían tres ou máis horas de televisión ao día en comparación cos que se expoñían a ela unha hora ou menos, a igualdade doutros factores de dieta e estilo de vida.

Este risco sempre foi evidente despois de considerar unha ampla gama doutras variables relacionadas coa mortalidade. En cambio, os investigadores non encontraron ningunha asociación entre o tempo dedicado ao uso do ordenador ou á condución co risco de morte prematura.

Os autores da investigación, que publica o Journal of the American Heart Association, recoñecen que se necesitan máis estudios para confirmar o efecto do uso do ordenador e das horas dedicadas á condución sobre a mortalidade, e para determinar os mecanismos biolóxicos que explican estas asociacións.

"A medida que a poboación envellece, as condutas sedentarias fanse máis frecuentes, sobre todo a de pasar moitas horas ao día vendo a televisión, e isto representa unha carga adicional de sedentarismo que aumenta moitos dos problemas para a saúde relacionados co envellecemento", subliña Martínez-González.

Por isto, recomenda á poboación adulta aumentar a actividade física, evitar períodos largos sedentarios e reducir a exposición á televisión a non máis dunha ou dúas horas cada día.

Fonte: 20 minutos

Publicado en Novas

O Aragon Workers Health Study sinala que as persoas que pasan máis de seis horas sentadas no traballo teñen maior risco de sufrir un episodio cardiovascular. Presentan índices superiores de hipertensión e masa corporal.

Esta investigación, que foi publicada na Revista Española de Cardioloxía (REC), analizou a saúde de 861 traballadores que forman parte do cadro de persoal da fábrica que General Motors posúe en Figueruelas (Zaragoza). Clasificáronse os suxeitos en tres grupos, definidos segundo o tempo que permanecían sentados: de dúas a cinco horas ao día; de cinco a seis horas; máis de seis horas e media diarias.

Tras analizar os resultados, observou que os traballadores correspondentes ao terceiro grupo, os máis sedentarios, presentaban un perímetro de cintura maior e un índice de masa corporal máis elevado (27,9 fronte a 26,9 e 27,8 do primeiro e segundo grupo respectivamente). Ademais, mostraron un perfil lipídico máis ateroxénico con cifras máis baixas de colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidade (cHDL) e apolipoproteína A1 e maior nivel de triglicéridos.

A médico de familia e investigadora do Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS Aragón), Montserrat León-Latre, afirmou que estas cifras, sumadas a unha maior tendencia á resistencia á insulina e inflamación de maneira independente á intensidade da actividade física realizada, "fai que moi posiblemente podamos considerar a estas persoas cun risco de padecer enfermidade cardiovascular máis elevado que aquelas que pasan menos horas sentadas".

A doutora considera que fan falta estudos de calidade dirixidos a avaliar "con máis exactitude" que tipo de condutas sedentarias afectan máis, a partir de canto tempo consideramos que o risco aumenta, e como a instauración de tempos de actividade entre períodos prolongados de sedentarismo pode diminuír ese risco.

Con motivo deste estudo, a Sociedade Española de Cardioloxía (SEC) recomenda a aquelas persoas que pasan a súa xornada laboral sentadas que se levanten cada dúas horas e realicen estiramentos, ademais de manter unha dieta equilibrada, non abusar do alcohol, non fumar e practicar habitualmente actividade física.


Segundo León-Latre, "aínda non puido aclararse a fisiopatoloxía do sedentarismo, pero crese que a influencia da posición sedente prolongada por unha falta de contracción muscular provoca unha disfunción da regulación da lipoproteinlipasa que pode favorecer o desenvolvemento de arterioesclerose, o que á súa vez é causa de problemas cardiovasculares".

O sedentarismo xa está considerado como o cuarto factor de risco cardiovascular segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS), sendo o responsable do 6% do total de defuncións que se producen, o que se traduce no falecemento de tres millóns de persoas a nivel mundial. Por diante do sedentarismo encóntrase a hipertensión, o tabaquismo e o exceso de glicosa en sangue, sendo os responsables do 13%, 9% e 6% do total de defuncións respectivamente.

A raíz das conclusións do traballo, os autores poñen de manifesto a necesidade de ampliar o concepto de sedentarismo. Así, expoñen que "non debería relacionarse unicamente coa inactividade física, senón tamén coas horas que pasamos sentados".

Fonte: Munideporte.com

Publicado en Novas

A receta é simple e económica. Se deixáramos de fumar, reducíramos os episodios de depresión e, en cambio, aumentáramos o exercicio físico, un terzo dos casos de alzhéimer poderían previrse a nivel mundial. Esta é a principal conclusión dun estudo realizado pola Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e que publica a revista científica The Lancet.

A idade segue sendo o factor de risco máis grande para padecer este grave tipo de enfermidade mental, pero os investigadores describiron outros sete, tamén importantes, como a falta de actividade física, o tabaquismo, a diabetes, a obesidade, a depresión crónica ou a tensión alta a partir dos 40.

Algúns destes factores de risco son difíciles de combater, pero outros non (como o tabaquismo ou o sedentarismo) e, polo tanto, segundo estes investigadores británicos, ata un 30% dos casos de alzhéimer poderíanse reducir durante os próximos anos. "Basta con facer máis exercicio e reducir os niveis de obesidade ou hipertensión, para evitar desenvolver esta demencia senil", segundo explicou á cadena BBC o profesor Carol Brayne, da Universidade de Cambridge.

En concreto, este estudo calculou que reducir só un 10% cada factor de risco podería evitar que case nove millóns de persoas padezan esta enfermidade de aquí ao ano 2050.

Unha epidemia emerxente
Segundo os cálculos da Universidade de Cambridge, máis de 106 millóns de persoas en todo o mundo padecerán esta demencia senil no ano 2050, tres veces máis que o número de afectados no ano 2010.

E hai outro dato interesante: dos sete factores de risco detectados, a maior proporción de casos de alzhéimer nos Estados Unidos e Europa pódese atribuír á inactividade física, porque un terzo da poboación adulta nestes países son persoas sedentarias e inactivas.

Fonte: Cadena SER

Publicado en Novas

Gran parte das enfermidades actuais débese a un hábito de vida inadecuado e á distancia coa dieta mediterránea, segundo Jara Valtueña, do Grupo de Investigación en Nutrición, Exercicio e Estilo de Vida Saudable (Imfine) da Universidade Politécnica de Madrid (UPM), Jara Valtueña.

A investigadora asegura que uns hábitos de vida inapropiados levan a un "incremento desmesurado do sobrepeso, a obesidade e as súas patoloxías asociadas". Ao seu xuízo, a xente debe dar o "salto ao cambio de mentalidade: do tratamento de enfermidades á prevención".

Para a experta, a base está nuns bos modelos de prevención, tanto na aparición de enfermidades como na prevención de recidivas en caso de telas, e para iso, "os esforzos deben centrarse en fomentar hábitos de vida saudables onde a actividade física e a nutrición cumpren un papel fundamental".

Desta maneira, é necesario "transmitir e facer consciente á poboación da importancia de coidarse un mesmo diariamente cunha alimentación variada, equilibrada e moderada realizando actividade física diaria -explica Valtueña-. Como o organismo vai cambiando e as demandas non son as mesmas, cada grupo de idade necesita coidarse atendendo a factores distintos".

Desta maneira, no neno é importante aumentar a inxestión de determinados nutrientes como as proteínas, o ferro ou o calcio, "tan importantes para o seu crecemento e desenvolvemento". Ademais, venlles ben facer exercicio durante 60 minutos diarios, xa que favorece moitos sistemas fisiolóxicos, como o aumento da masa muscular e con iso un maior consumo enerxético. Pola súa parte, as nenas, coa menstruación, sofren perdas de ferro e o risco de osteoporose increméntase, polo que "é necesaria unha adecuada inxestión de ferro, calcio e vitamina D", sinala.

Nos adultos, en cambio, o metabolismo diminúe e recoméndase que se realice diariamente actividade física polo menos 30 minutos. Respecto ás persoas maiores, "é fundamental vixiar que come", xa que están en risco de carencias nutricionais por unha baixa inxestión, perda de apetito, etc. "Tamén hai que educalos para que adquiran o hábito de hidratación constante sen sede", engade a investigadora.

Ademais, e isto recomendado a todas as franxas de idade, "uns adecuados niveis de vitamina D son necesarios para a formación do óso, contracción muscular, regular o sistema inmunolóxico, tamén participa a nivel neurolóxico regulando o estrés, a depresión, e relacionouse coa prevención do cancro, diabetes e enfermidades cardiovasculares".

En varios estudos levados a cabo en Imfine a nivel europeo encontráronse unha "deficiencia de vitamina D en arredor dun 80 por cento entre os adolescentes", incluíndose os españois, polo que "aumentar a inxestión por exemplo de peixe azul a dúas veces por semana e tomar o sol diariamente polo menos 15 minutos sen protección solar é recomendable para optimizar o seu estado", apunta Valtueña.

Fonte: ABC.es

Publicado en Novas

Un novo estudo do INEF (Madrid) conclúe que unha alimentación equilibrada e a actividade física son hábitos inseparables. Destaca que ambos axudan a manter un correcto balance enerxético.

Os participantes do estudo dividíronse en diferentes grupos nos que se lles permitía consumir bebidas light, como refrescos, tés e augas con sabor, e outro, un grupo de control, no que só bebían auga. Coa excepción das opcións de bebida, ambos grupos seguiron unha dieta e un programa de exercicio físico idénticos durante a duración do estudo.

Además de perder un 44% máis de peso que o grupo de control, o de bebidas light manifestó tamén unha sensación de fame significativamente inferior ao grupo de control, mostrou melloras significativamente maiores nos niveis séricos de colesterol total e lipoproteína de baixa densidade (LDL), o denominado colesterol "malo", e observou unha redución destacable de triglicéridos en sangue.

Marcela González-Gross (autora deste traballo) destacou que "actualmente a totalidade da comunidade científica considera o exercicio físico como unha das ferramentas de saúde pública con maior potencial para previr o sobrepeso e a obesidade, xa que contribúe ao balance enerxético entre as calorías que inxerimos e as que gastamos".

A este respecto, a experta sinalou que diversos estudos identificaron como nos últimos 50 anos a actividade física laboral se reduciu na media nunhas 120 kcal/día. Por outra parte, un novo estudo que acaba de ser publicado en Obesity confirma que consumir bebidas light axuda ás persoas a perder peso.

En relación á actividade física e segundo este traballo, que leva por título "Sedentarismo, vida activa e deporte: impacto sobre a saúde e prevención da obesidade", os beneficios da súa práctica habitual coñécense desde a antiga Grecia, se ben foi no século XX cando se produciu o maior avance do coñecemento científico sobre a materia. Toda esta evidencia levou á Organización Mundial da Saúde (OMS) a establecer unhas recomendacións que pasan pola práctica xeralizada de polo menos 150 minutos á semana de actividade física de moderada a vigorosa para persoas adultas, e de 60 minutos ao día en nenos e adolescentes.

A obesidade, na maioría das situacións, prodúcese por un pequeno e continuado balance positivo de enerxía almacenada no noso organismo en forma de graxa, que excede á enerxía consumida. Para contrarrestar este efecto debemos entender os hábitos alimentarios e a práctica de actividade física como dous conceptos inseparables que perseguen o mesmo propósito: axudar a manter un estilo de vida saudable e un correcto balance enerxético.

Outras investigacións afondaron anteriormente no papel do equilibrio enerxético na loita e prevención da obesidade. Un estudo publicado na revista científica Circulation destacaba como a restrición alimentaria por si soa non resulta eficaz á hora de reducir o sobrepeso e a obesidade, debido a que a fisioloxía humana está preparada para un elevado nivel de inxestión e de gasto enerxético ao mesmo tempo. Esta restrición unilateral produce a adaptación natural do organismo para manter o seu peso, alterando a forma en que o corpo queima calorías. Os autores desta análise aseguraron ademais que a restrición constante de alimentos é difícil de manter a longo prazo e que "igualar a inxestión calórica cun alto gasto enerxético sería máis factible para a maioría das persoas que restrinxir a inxestión alimentaria para compensar un nivel baixo de consumo de enerxía".

Para o profesor de Pediatría e Medicina do Campus de Medicina da Universidade de Colorado e coautor da investigación, James O. Hill, debemos cambiar a mensaxe de "comer menos e moverse máis" por "moverse máis e comer mellor". Así, os factores que inflúen no desenvolvemento do sobrepeso e a obesidade non poden ser analizados de forma illada senón no seu conxunto, e a través dunha formulación ampla que centre os esforzos na promoción da actividade física e a redución do consumo excesivo de calorías. A este respecto, todos os alimentos e bebidas teñen cabida na dieta se mantemos unha alimentación variada, moderada e equilibrada. Porén, todas as calorías contan, proveñan dun alimento ou bebida.

Fonte: Munideporte.com

Publicado en Novas

O Plan Galicia Saudable da Xunta de Galicia foi galardoado co primeiro accésit na modalidade "Promoción da práctica da actividade física no ámbito escolar" na última edición dos Premios Estratexia Naos 2013 que concede o Ministerio de Sanidade e Consumo, a través da Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición (AESAN), e que sae publicado no Boletín Oficial do Estado do 20 de xuño.

Con esta distinción, recoñécese o labor da Administración Pública galega na loita contra a alta taxa de sedentarismo, obesidade e sobrepeso infantil. As sinerxías xeradas entre Galicia Saudable e o Plan Proxecta, de Innovación Educativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, para achegar aos escolares galegos unha nova forma de entender a práctica deportiva, o exercicio físico e o deporte deron o seu froito con este galardón por parte do Ministerio de Sanidade e Consumo.

Os programas de Proxecto Deportivo de Centro  (xerme das Unidades de Promoción de Exercicio Físico Saudable Escolares), Máis e Mellor Actividade Física (o incremento da carga/consumo de actividade física no horario lectivo, a través dunha hora compartida entre Coñecemento do Medio e Educación Física, desenvolvendo programas e actividades con coñecementos compartidos de ambas materias  e a través da actividade física) e Xogade (Xogos Deportivos Galegos en Idade Escolar) son as accións principais que Galicia Saudable realiza nos centros educativos a través do traballo de proxectos de innovación educativa (Proxecta) e que foron premiadas pola Estratexia Naos.

Ademais, Galicia Saudable centrouse na formación de profesionais da educación e a actividade física a través da Plataforma DAFIS (Plataforma de Datos de Actividade Física Saudable), unha  ferramenta que permite ao profesorado unha xestión eficaz dos datos do seu alumnado sobre a avaliación da condición física saudable, facilitándolle unha información de calidade para unha posterior toma de decisións tanto nas aulas de Educación Física como noutras actividades de promoción da saúde a través da práctica regular de actividade física que realice tanto en actividades escolares como extraescolares. 

Estratexia NAOS naceu co obxectivo de sensibilizar á poboación do problema que a obesidade representa para a saúde e de impulsar todas as iniciativas que contribúan a lograr que os cidadáns, e especialmente os nenos e a xente nova, adopten hábitos de vida saudables, principalmente a través dunha alimentación saudable e da práctica regular de actividade física.

O Plan Galicia Saudable, coordinado pola Secretaría Xeral para o Deporte e de carácter eminentemente interdepartamental, atópase no seu terceiro ano de implementación. Desde os seus inicios ata a data, 496 entidades  tense adherido ao Plan, co obxectivo común de incrementar a práctica de actividade física e deportiva entre a poboación galega como ferramenta de saúde e calidade de vida. Entre elas figuran 285 concellos, 26 federacións deportivas, 26 empresas, 53 centros educativos e as 3 Universidades.

Consulta aquí a resolución do BOE

Publicado en Novas

España converteuse nun dos países máis sedentarios de Europa e xa se sitúa na undécima posición entre os 28 países da UE nos que menos actividade física e deporte se realiza. Con estes datos cobra aínda máis importancia a necesidade de trasladar a compresión de conceptos como o equilibrio enerxético entre o que comemos e o que gastamos, clave para previr o sobrepeso e obesidade, e fomentar a adquisición de hábitos saudables na poboación.

Segundo os expertos, a obesidade é o resultado dun balance enerxético positivo continuado, no que a inxestión total de enerxía supera o gasto enerxético total. A este respecto e segundo Gregorio Varela-Moreiras, Catedrático de Nutrición e Bromatoloxía da Universidade San Pablo CEU de Madrid e Presidente da Fundación Española de Nutrición (FEN), "coñecer o concepto de balance enerxético e aplicalo ás nosas vidas é quizais o factor máis importante para manter unha boa saúde e tratar de previr a obesidade". O profesor afirma que "non debemos estudar os compoñentes do balance enerxético de forma illada, senón de maneira integrada, así como a forma na que estes interaccionan un sobre o outro".

Exercicio físico
En relación ao gasto enerxético, e segundo unha das análises base para a elaboración do Documento de Consenso sobre obesidade e sedentarismo, en Europa a maior parte da poboación (60%) non realiza ningún deporte ou o practican pouco a miúdo (21%). En España, o 42% da poboación nunca realiza actividade física ou deporte, e o noso país sitúase na undécima posición entre os 28 países da UE nos que menos actividade física e deporte se realiza, precedida por Grecia, Bélxica, Portugal, Italia, Hungría e Polonia, entre outros. Polo contrario, países como Suecia, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Irlanda ou Holanda rexistran unha porcentaxe menor de persoas inactivas.

Segundo os expertos, para poder coñecer estes factores débense realizar enquisas de nutrición que, aparte de incluír mostras aleatorias, deben analizar de forma integrada os datos antropométricos (IMC, perímetro abdominal e masa graxa) xunto coa inxestión de alimentos a través de enquisas que cuantifiquen o recordo e o rexistro, así como cuestionarios que analicen a actividade física e que xunto coa incorporación de acelerómetros nos permitan determinar, coa maior exactitude posible, os datos de inxestión de enerxía e macronutrintes e o do gasto de enerxía, aparte doutros parámetros de saúde.

Hábitos de vida saudables 
A este respecto, Lluis Serra-Majem, Catedrático de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Universidade de Las Palmas de Gran Canaria e Presidente da Fundación para a Investigación Nutricional, afirma que "os programas sanitarios públicos para previr a obesidade en España deberían priorizar a promoción da actividade física", e que "a adquisición de hábitos de vida saudables debe ser o obxectivo de calquera política sanitaria".

Pola súa parte, José Antonio Calbet, Catedrático de Fisioloxía do Exercicio do Departamento de Educación Física da Universidade de Las Palmas de Gran Canaria considera que "o exercicio é en si unha medicina, e debe ser pautado como tal polos expertos -como un requisito terapéutico-, e realizarse de forma regular ao igual que facemos cos tratamentos farmacolóxicos".

Os expertos coinciden na necesidade de realizar un enfoque multifactorial do sobrepeso e obesidade, con implicación de todos actores e sectores e resaltan igualmente a influencia da contorna no comportamento das persoas e a importancia de dotar á poboación de infraestruturas necesarias para axudarlle a desenvolver un estilo de vida máis activo, así como realizar especiais esforzos na educación, de forma que se poida axudar á poboación a comprender o significado e alcance do concepto de equilibrio enerxético, e a súa importancia na prevención do sobrepeso e obesidade, e promoción da saúde.

Fonte: ABC.es 

Publicado en Novas
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 Seguinte > Final >>
Páxina 1 de 6